Kleine lettertjes

Wij houden ons aan de Corona-protocollen die gelden voor de Danssector en de Horeca


Algemene Voorwaarden 2021-2022

Dansen bij Mulder is een informele interessegroep waarbij het gezamenlijk belang van de deelnemers is om regelmatig te kunnen stijldansen.
Ondanks het informele karakter is het noodzakelijk om een aantal regels vast te stellen.

 1. Algemeen
  1. Dansen bij Mulder wordt georganiseerd door Ermo van Dijk, en Heidi en Gerard Markhorst.
  2. Dansen bij Mulder organiseert in de periode oktober t/m april 25 wekelijkse danslessen, en maandelijkse vrijdansavonden.
  3. De organisatoren zijn geen dansleraren, de danslessen voor gevorderde dansers zijn daarom oefen- en instructie-lessen. Het doel van deze lessen is het op peil houden van de aanwezige dansvaardigheden en deze met gezamenlijke inspanning van de deelnemers aan te vullen. Wij spannen ons in om met enige regelmatig ook nieuwe figuren aan te leren.
  4. Dansen bij Mulder organiseert deze dansactiviteiten bij Zalencentrum Mulder in Hardenberg, maar maakt verder op geen enkele wijze, financieel noch juridisch, deel uit van het bedrijf Zalencentrum Mulder of Café Mulder.
 2. Inschrijvingen
  1. Deelnemers schrijven zich aan het begin van het seizoen in voor de 25 danslessen.
  2. Deelnemers die zich later inschrijven schrijven zich in voor het resterende seizoen
  3. Elke deelnemer vult een inschrijvingsformulier in. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
  4. Het is niet mogelijk om de deelname te onderbreken in verband met vakanties of andere redenen. Uitsluitend bij zwaarwegende redenen zoals lange of ernstige ziekte kan in overleg met de organisatoren van Dansen bij Mulder de deelname onderbroken worden.
 3. Betalingen
  1. Dansen bij Mulder heeft geen winstoogmerk, maar maakt wel kosten en gaat verplichtingen aan voor langere termijn.
  2. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het overeengekomen lesgeld voor het gehele seizoen overmaken naar de op het inschrijfformulier opgegeven bankrekening
  3. De betaling kan eventueel in 3 termijnen voldaan worden.
  4. Bij niet tijdige betaling sturen we een herinnering. Bij uitblijven van de betaling moeten we helaas de deelnemer de verdere deelname aan de dansactiviteiten ontzeggen.
  5. Indien een deelnemer een of meer lessen niet kan volgen ontstaat daaruit geen aanspraak op restitutie van betaalde deelnamebedrag of vermindering van het eventueel nog te betalen bedrag. In overleg kunnen enkele inhaallessen worden aangeboden.
  6. Indien Dansen bij Mulder niet in staat is om de 25 lessen te voltooien, zal aan de deelnemers het reeds betaalde deelnamebedrag naar rato worden terugbetaald.
  7. Voor de maandelijkse vrijdansavonden zal per avond entree worden geheven.
 4. Aansprakelijkheid
  1. Deelname aan Dansen bij Mulder is geheel voor eigen risico van de deelnemers.
  2. Dansen bij Mulder, noch de organisatoren, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of enige schade ontstaan door deelname aan de lessen, door diefstal of verlies van goederen.


Privacy verklaring

Uw privacy is voor ons belangrijk. We houden ons daarom netjes aan de AVG met een paar eenvoudige regels:

 1. De persoonlijke gegevens die u middels het Inschrijfformulier aan ons geeft gebruiken wij uitsluitend voor administratie van Dansen bij Mulder, om u te informeren over de activiteiten van Dansen bij Mulder en over uw deelname.
 2. Deze gegevens worden niet met andere partijen gedeeld of voor commerciële doeleinden gebruikt.
 3. Op onze dansavonden en ook tijdens de lessen maken we soms foto's. Die gebruiken we om Dansen bij Mulder te promoten, bijvoorbeeld op onze website. Als u dat echt niet wilt, zullen we daar rekening mee houden. Bij groepsfoto's kunnen we echter niet altijd voorkomen dat ook u daar op staat.

Het is mogelijk dat we deze eenvoudige regels in de toekomst (moeten) aanpassen. Wij zullen u in voorkomend geval daarover informeren.

U kunt onze kleine lettertjes ook downloaden: